First Collections

Skutecznie odzyskujemy pieniądze

 

 

 

PL BF First Collections Photo (2-1)

 

 

 

 

 

 

 

First Collections to kompleksowa windykacja należności handlowych od dłużników z Polski i zagranicy oraz doskonała znajomość lokalnie obowiązujących przepisów prawa, języków oraz różnic kulturowych.

Dzięki najnowszym osiągnięciom technologicznym w zakresie skutecznej lokalizacji i windykacji dłużników, współpraca z nami to oszczędność czasu i środków – oferujemy zaawansowany produkt obejmujący profesjonalną pomoc naszych specjalistów oraz indywidualną obsługę.

Możemy reprezentować Państwa podczas całego procesu windykacji (monitorowanie należności, windykacja polubowna i sądowa, postępowania upadłościowe).

Węcej na temat przebiegu procesu windykacji sądowej znajdziesz w poniższym linku:

https://atradiuscollections.com/windykacja-sadowa.pl

Dostęp do informacji online Collect@Net pozwala na bieżące śledzenie postępów w procesie windykacyjnym oraz swobodne komunikowanie się z naszymi ekspertami.       

Zadzwoń do nas lub zapytaj w wiadomości o szczegóły:

+48 22 395 43 43

businessfirst@atradius.com

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.