Dane rejestrowe

Grupa Atradius świadczy usługi za pośrednictwem kilku powiązanych spółek prowadzących działalność w różnych krajach. Więcej informacji o spółkach Grupy Atradius w tych krajach można uzyskać, zapoznając się z danymi w zakładce: Atradius w świecie.
 

Atradius N.V. jest spółką macierzystą Grupy Atradius
Adres:
David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 
Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam
Holandia
Telefon: +31 20 553 9111
Faks: +31 20 553 2811  
adres e-mail: customerservice.nl@atradius.com

Numer rejestru handlowego Izby Handlowej w Amsterdamie: 34196963
Nume VAT: 8126.11.378.B.01


Zarząd spółek Atradius N.V. :
David Capdevila
Andreas Tesch
Christian van Lint
Claus Gramlich-Eicher
Marc Henstridge
 

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.