Kontakt

98% firm współpracujących z Atradius potwierdziło w badaniach, że jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym

Badanie ankietowe online z 2017 roku

Wybierz Doradcę w swoim regionie Polski lub skorzystaj z pomocy naszego działu Business First Support pod numerem telefonu +48 22 395 43 43.

Atradius Certified Partner

Zostań naszym certyfikowanym partnerem!

Podkarpackie

Marcin Fejkiel - Doradca Finansowy

Dolnośląskie / Opolskie

Paweł Fryc - Doradca Finansowy

Podlaskie

Sebastian Uryn - Doradca Finansowy

Kujawsko-Pomorskie / Wielkopolskie

Waldemar Budner - Doradca Finansowy

Śląskie

Jarosław Gryska - Doradca Finansowy

Małopolskie

Piotr Parysz - Doradca Finansowy

Warmińsko-Mazurskie

Michał Jewartowski - Doradca Finansowy

Mazowieckie

Dariusz Sionkowski - Doradca Finansowy

Zachodniopomorskie

Tomasz Pęciak - Doradca Finansowy

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.