Publikacje

Wybierz

Filtruj / Wyszukaj po rodzaju wiadomości

Wybierz rodzaj wiadomości

Filtruj / Wyszukaj po dacie

Wybierz datę

Wyszukaj po słowie kluczowym

Wybierz słowo kluczowe

Barometr Praktyk Płatniczych dla Polski 2021

Wiadomości o Atradius

01 12 2021

Polska: dane z branż chemicznej, rolno-spożywczej i dóbr użytkowych

Barometr praktyk płatniczych dla Polski 2020

Wiadomości o Atradius

29 10 2020

Polska: wzrost liczby kredytów kupieckich w czasie pandemii i sygnały zaufania biznesowego w 2021

Barometr praktyk płatniczych dla Polski 2019

Wiadomości o Atradius

20 09 2019

Prawie 30% łącznej wartości faktur B2B wystawionych przez polskich ankietowanych w ciągu ostatniego roku nie zostało opłaconych w terminie.

Mapa ryzyka Atradius

Wiadomości o Atradius

30 04 2020

Mapa ryzyka Atradius przedstawia w formie graficznej, aktualizowane co kwartał ryzyka poszczególnych krajów, z krótkim opisem dla krajów, w których zaobserwowano największe zmiany.

Miesięcznik Ubezpieczeniowy - Business First - artykuły

Wiadomości o Atradius

07 02 2018

Na łamach Miesięcznika Ubezpieczeniowego nasi eksperci wypowiadają się na tematy dotyczące problemów, które dotykają przedsiobiorców działających w sektorze małych i średnich firm.

Barometr praktyk płatniczych dla Polski 2017

Wiadomości o Atradius

01 06 2017

Niewystarczająca dostępność kapitału stanowiła najczęściej wymieniany powód opóźnień płatności w Polsce oraz w całej Europie Wschodniej. Szczegóły znajdziesz w naszym Barometrze Praktyk Płatniczych.

Barometr praktyk płatniczych dla Polski 2018

Wiadomości o Atradius

01 10 2018

W 2018 odsetek zaległych faktur w sektorze B2B jest wyższy niż w słabym 2017 roku. Szczegóły znajdziesz w nowym Barometrze Praktyk Płatniczych.

Atradius Buyer Rating - opis

Wiadomości o Atradius

01 01 2017

Opis funkcjonalności Atradius Buyer Rating

Eksport i problemy z regulowaniem płatności - ankieta

Wiadomości o Atradius

30 12 2016

Eksport i problemy z regulowaniem płatności - ankieta

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.