First

Ochrona należności wybranych kontrahentów

 

 

 

PL BF First desaturated (2-1)

 

 

 

First to nowoczesny i nieskomplikowany pakiet ochronny przed brakiem płatności ze strony dowolnie wybranego kontrahenta.

Główne założenia:

  • Stała składka, która nie zmieni się przez cały rok ubezpieczeniowy.
  • Uproszczone zarządzanie polisą.
  • Błyskawiczne decyzje kredytowe w ramach Pułapu Limitu on-line.
  • Administrowanie polisą przez system on-line 24/7.
  • Dostęp do krajowej i międzynarodowej windykacji, wsparcie w zakresie usług prawniczych na etapie windykacji sądowej.

 

Zadzwoń do nas lub zapytaj w wiadomości o szczegóły:

+48 22 395 43 43

businessfirst@atradius.com

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.