Webinaria

Webinaria Business First

Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo transakcji

Nadchodzące wydarzenia

Nazwa wydarzenia Data Lokalizacja
Analiza faktoringu i ubezpieczenia kredytu kupieckiego 26 05 2022 On-line Wyświetl

Poprzednie wydarzenia

Nazwa wydarzenia Data Lokalizacja
Bezpieczeństwo reputacyjne i regulacyjne 28 04 2022 On-line Wyświetl
Webinarium nie o wojnie 31 03 2022 On-line Wyświetl
Szkoda zgłoszona i co teraz? 24 02 2022 On-line Wyświetl
Fraud dystrybucyjny i inne oszustwa 27 01 2022 On-line Wyświetl
Barometr Praktyk Płatniczych dla Polski 2021 25 11 2021 On-line Wyświetl
PISP, komornicy, negatywne zdarzenia, jak żyć? 28 10 2021 On-line Wyświetl
Credit Management - informacja kluczem do sukcesu 30 09 2021 On-line Wyświetl
Co decyduje o sukcesie lub porażce w biznesie? 24 06 2021 On-line Wyświetl
Skuteczne odzyskanie pieniędzy, jak i kiedy? 27 05 2021 On-line Wyświetl
Zabezpieczenia transakcji | Krajobraz (po?) pandemii 29 04 2021 On-line Wyświetl
Zastrzeżenie prawa własności i inne zabezpieczenia 25 03 2021 On-line Wyświetl
Windykacja / Upadłość / Egzekucja 25 02 2021 On-line Wyświetl
Atradius - Barometr Praktyk Płatniczych dla Polski 2020 26 11 2020 On-line Wyświetl
Atradius - Primum non nocere - panel Q&A 29 10 2020 On-line Wyświetl
6 miesięcy pandemii | Panel Q&A live video streaming 24 09 2020 Webinarium on-line Wyświetl
Ocena ryzyka w czasach pandemii | Restrukturyzacja 25 06 2020 Webinarium on-line Wyświetl
Dwa miesiące pandemii | Zarządzanie ryzykiem 28 05 2020 Webinarium on-line Wyświetl
Wyzwania gospodarcze | Koronawirus | Split payment 26 03 2020 Webinarium on-line Wyświetl
Upadłości a perspektywy rozwoju gospodarczego 2020 28 11 2019 Webinarium on-line Wyświetl
Ryzyko polityczne, skuteczne zabezpieczenie eksportu 31 10 2019 Webinarium on-line Wyświetl
Barometr Atradius 2019 26 09 2019 Webinarium on-line Wyświetl
Bezpieczna dostawa w eksporcie 30 05 2019 Webinarium on-line Wyświetl
Skuteczne metody poprawy wskaźników, analiza kredytowa 25 04 2019 Webinarium on-line Wyświetl
Wywiad gospodarczy. Skuteczne odzyskanie pieniędzy 28 03 2019 Webinarium on-line Wyświetl
Bezpieczne umowy handlowe 28 02 2019 Webinarium on-line Wyświetl
Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.