Webinaria

Webinaria Business First

Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo transakcji

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń. Proszę sprawdzić później.

Poprzednie wydarzenia

Nazwa wydarzenia Data Lokalizacja
Bezpieczne umowy handlowe 28 02 2019 Webinarium on-line Wyświetl
Wywiad gospodarczy. Skuteczne odzyskanie pieniędzy 28 03 2019 Webinarium on-line Wyświetl
Skuteczne metody poprawy wskaźników, analiza kredytowa 25 04 2019 Webinarium on-line Wyświetl
Bezpieczna dostawa w eksporcie 30 05 2019 Webinarium on-line Wyświetl
Barometr Atradius 2019 26 09 2019 Webinarium on-line Wyświetl
Ryzyko polityczne, skuteczne zabezpieczenie eksportu 31 10 2019 Webinarium on-line Wyświetl
Upadłości a perspektywy rozwoju gospodarczego 2020 28 11 2019 Webinarium on-line Wyświetl
Wyzwania gospodarcze | Koronawirus | Split payment 26 03 2020 Webinarium on-line Wyświetl
Dwa miesiące pandemii | Zarządzanie ryzykiem 28 05 2020 Webinarium on-line Wyświetl
Ocena ryzyka w czasach pandemii | Restrukturyzacja 25 06 2020 Webinarium on-line Wyświetl
Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.