Barometr Praktyk Płatniczych dla Polski 2021

Wiadomości o Atradius

Polska: dane z branż chemicznej, rolno-spożywczej i dóbr użytkowych

Kluczowe wnioski z raportu

Ankietowane firmy w całej Polsce poinformowały nas, że około 40% należności z całkowitej wartości ich sprzedaży B2B jest obecnie przeterminowane. Jest to spadek z 44% w porównaniu z rokiem ubiegłym, chociaż znaczna liczba ankietowanych firm powiedziała nam, że muszą czekać dłużej niż w zeszłym roku, aby spieniężyć zaległe płatności.

6% całkowitej wartości faktur B2B jest przeterminowanych powyżej 90 dni i taki sam procent został odpisany jako nieściągalne. Obie wartości pozostały niezmienione porównując rok do roku.

Chociaż wiele firm było w stanie ograniczyć DSO (Days Sales Outstanding) w ciągu ostatniego roku, było to zwykle niejednolite, ponieważ wiele firm odpowiedziało, że ma trudności z powstrzymaniem pogarszających się poziomów DSO.

Rosnące koszty obsługi kredytowej i windykacji to coś, z czym boryka się w ostatnim czasie coraz więcej firm w Polsce.

Patrząc na 2022 r., firmy ankietowane w całej Polsce nadal spodziewają się wzrostu opóźnień w płatnościach, a nawet niewypłacalności, spowodowanych w dużej mierze trwającymi skutkami pandemii. W tym kontekście wydaje się, że istnieje zwiększony apetyt na ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

Na pytanie, czy pandemia trwale wpłynęła na działalność biznesową, 58% respondentów odpowiedziało, że na stałe przyjęło pracę z domu.

Więcej informacji znajdziesz w naszym raporcie w linku poniżej. Zachęcamy do lektury.

 

 

 

Powiązane dokumenty

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.