Nasze rozwiązania

"97% badanych klientów poleciłoby Atradius innym przedsiębiorcom"

TechValidate niezależne badania

Business First to kompleksowa oferta wsparcia rozwoju małych i średnich firm poprzez zmniejszenie potencjalnego ryzyka niewypłacalności partnerów biznesowych. Eksperci Atradius, na podstawie analizy potrzeb, pomogą odpowiednio skomponować ofertę, składającą się z ubezpieczenia należności, usług monitoringu i windykacji należności, raportów wywiadowni gospodarczej czy faktoringu.

First

Ochrona należności wybranych kontrahentów

PL BF First desaturated (2-1)

First Power

Ochrona należności z raportem handlowym

PL BF First Power Photo (2-1)

First Open

Ochrona należności szyta na miarę

PL BF First Open Photo (2-1)

First Collections

Skutecznie odzyskujemy pieniądze

PL BF First Collections Photo (2-1)
Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.