Bezpieczeństwo reputacyjne i regulacyjne

W skrócie

Webinarium Business First (Hero photo)

Data / Czas:

28 04 2022

Lokalizacja:

On-line

Rejestracja:

28 04 2022

Opis

Bezpieczeństwo reputacyjne i regulacyjne, gospodarka w czasach wojny

Kontakt

businessfirst@atradius.com

Bezpieczeństwo reputacyjne i regulacyjne, gospodarka w czasach wojny

>>> Link do nagrania webinarium <<<

>>> Prezentacja <<<

W programie spotkania:

  • jak radzić sobie z sankcjami

  • jakie regulacje mają wpływ na działalność gospodarczą

  • jaki wpływ ma wojna na wskaźniki gospodarcze

Prelegenci:

Andrzej Osiński - Prezes Zarządu Dun & Bradstreet Polska

Arkadiusz Taraszkiewicz - Senior Risk Manager Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

>>> Test do uzyskania certyfikatu <<<

Webinaria Business First to nic innego jak spotkanie online, które odbywa się w wirtualnej przestrzeni. Korzystamy z systemu Cisco, a Uczestnicy razem z prelegentami spotykają się w czasie rzeczywistym w miejscu, gdzie wszyscy możemy poszerzyć naszą wiedzę i kompetencje, wymieniać się doświadczeniami, nie wychodząc z domu czy biura.

Aby uczestniczyć w tym spotkaniu wystarczy dysponować komputerem z głośnikami i mikrofonem, mieć aktywne łącze internetowe i chwilę wolnego czasu, aby wziąć udział w tym wydarzeniu przed komputerem. To naprawdę jest proste.

Dla chętnych, którzy chcieliby otrzymać certyfikat uczestnictwa oferujemy po zaliczeniu testu po każdym webinarium certyfikat, który wypełnia kryteria szkolenia zawodowego dla pośredników finansowych.  

Dla wygody naszych uczestników, webinaria są rejestrowane i dostępne w każdym dowolnym momencie po zakończeniu spotkania, jako nagranie do ściągnięcia przez link na naszej stronie internetowej.

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.