Credit Management - informacja kluczem do sukcesu

W skrócie

Webinarium Business First (Hero photo)

Data / Czas:

30 09 2021

Lokalizacja:

On-line

Rejestracja:

30 09 2021

Opis

Zarządzanie należnościami - informacja kluczem do sukcesu

Kontakt

businessfirst@atradius.com

Webinarium Business First - 30.09.2021

 

Zarządzanie należnościami - informacja kluczem do sukcesu

 

>>> Link do nagrania webinarium <<<

>>> Link do prezentacji <<<

 

W programie spotkania:

- odpowiedź na pytanie jak znaleźć informacje o powiązaniach kontrahentów,
- wskazówki na temat pozyskiwania informacji o rzeczywistym obrazie podmiotów gospodarczych,
- prezentacja funkcjonalności systemu Polskiej Wywiadowni Gospodarczej, w tym grafu powiązań firm.

Dodatkowo, na uczestników czeka wyjątkowa możliwość uzyskania bezpłatnego 3-dniowego dostępu do bazy danych Polskiej Wywiadowni Gospodarczej. 

Aby go otrzymać dostęp należy wypełnić ankietę i wyrazić wolę uzyskania dostępu do systemu, link poniżej.

Prelegenci:

Paweł Szczepankowski - Dyrektor Zarządzający Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Piotr Krauzowicz - Senior Risk Underwriter Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Beata Skoneczna - Prezes Zarządu Polska Wywiadownia Gospodarcza Sp. z o.o.

Edyta Służewska - Doradca Klienta Biznesowego Polska Wywiadownia Gospodarcza Sp. z o.o.

>>> Test-Ankieta do uzyskania certyfikatu <<<

 

Webinaria Business First to nic innego jak spotkanie online, które odbywa się w wirtualnej przestrzeni. Korzystamy z systemu Cisco, a Uczestnicy razem z prelegentami spotykają się w czasie rzeczywistym w miejscu, gdzie wszyscy możemy poszerzyć naszą wiedzę i kompetencje, wymieniać się doświadczeniami, nie wychodząc z domu czy biura.

Aby uczestniczyć w tym spotkaniu wystarczy dysponować komputerem z głośnikami i mikrofonem, mieć aktywne łącze internetowe i chwilę wolnego czasu, aby wziąć udział w tym wydarzeniu przed komputerem. To naprawdę jest proste.

Dla chętnych, którzy chcieliby otrzymać certyfikat uczestnictwa oferujemy po zaliczeniu testu po każdym webinarium certyfikat, który wypełnia kryteria szkolenia zawodowego dla pośredników finansowych.  

Dla wygody naszych uczestników, webinaria są rejestrowane i dostępne w każdym dowolnym momencie po zakończeniu spotkania, jako nagranie do ściągnięcia przez link na naszej stronie internetowej.

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.