6 miesięcy pandemii | Panel Q&A live video streaming

W skrócie

Business First Webinaria

Data / Czas:

24 09 2020

Lokalizacja:

Webinarium on-line

Rejestracja:

24 09 2020

Opis

6 miesięcy pandemii, wyzwania w walce z kryzysem | Panel Q&A live video streaming

Kontakt

businessfirst@atradius.com

Webinarium Business First 24.09.2020

Link do nagrania

(hasło do nagrania dostępne po zgłoszeniu mailowym na adres businessfirst@atradius.com)

Temat:

6 miesięcy pandemii, wyzwania w walce z kryzysem | Panel Q&A live video streaming

Link do prezentacji

 

Prelegenci:

Paweł Szczepankowski - Dyrektor Zarządzający Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros S.A.

Włodzimierz Szymczak - Dyrektor Zarządzający Atradius Collections BV Sp. z o.o.

Bartłomiej Mystkowski - Head of Global ASGET Region Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros S.A.

Bartłomiej Szlaz - Direct & Broker Sales Manager Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros S.A.

Aleksandra Chamier-Gliszczyńska - Underwriting Manager Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros S.A.

Hanna Kobus - Manager Central Eastern Europe Special Risk Management Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros S.A.

 

Test do uzyskania certyfikatu

 

Webinaria Business First to nic innego jak spotkanie online, które odbywa się w wirtualnej przestrzeni. Korzystamy z systemu Cisco, a Uczestnicy razem z prelegentami spotykają się w czasie rzeczywistym w miejscu, gdzie wszyscy możemy poszerzyć naszą wiedzę i kompetencje, wymieniać się doświadczeniami, nie wychodząc z domu czy biura.

Aby uczestniczyć w tym spotkaniu wystarczy dysponować komputerem z głośnikami i mikrofonem, mieć aktywne łącze internetowe i chwilę wolnego czasu, aby wziąć udział w tym wydarzeniu przed komputerem. To naprawdę jest proste.

Dla chętnych, którzy chcieliby otrzymać certyfikat uczestnictwa oferujemy po zaliczeniu testu po każdym webinarium certyfikat, który wypełnia kryteria szkolenia zawodowego dla pośredników finansowych.  

Dla wygody naszych uczestników, webinaria są rejestrowane i dostępne w każdym dowolnym momencie po zakończeniu spotkania, jako nagranie do ściągnięcia przez link na naszej stronie internetowej.

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.