Business First | Dział wsparcia

Zawsze po Waszej stronie. Skorzystaj z naszej pomocy.

 

 

 

PL BF Photo 4-3

 

 

 

 

Joanna Dudzik - Business First Account Manager

Telefon: +48 22 395 43 14

E-mail: Joanna.DUDZIK@atradius.com


 

 

Aleksandra Kowalska - Business First Account Executive

Telefon: +48 22 395 43 85

E-mail: Aleksandra.KOWALSKA@atradius.com


 

 

Mariusz Pogorzała - Dyrektor ds rozwoju sieci sprzedaży

Telefon: +48 22 395 43 55

E-mail: Mariusz.POGORZALA@atradius.com

 

 

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.