Twój rozwój, nasze doświadczenie

Dlaczego Business First?

Kilkadziesiąt lat doświadczenia, tysiące pracowników Atradius na całym świecie, sprawdzone setki milionów kontrahentów, tylko po to, aby naszych klientów uchronić przed stratami.

Business First to w Atradius nowoczesne i kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców.

Dotychczasowe rozwiązania finansowe były zbyt drogie lub skomplikowane? 

Trafiłeś do miejsca, w którym dzięki poznaniu Twojego biznesu, zapewnimy indywidualne doradztwo, szkolenia, możliwość skorzystania z konkurencyjnych instrumentów kontroli ryzyka oraz zabezpieczymy rozwój Twojej firmy. 
 

 

 

 

Czym jest ubezpieczenie należności?

Niniejszy film pomoże Ci zrozumieć schemat funkcjonowania ubezpieczenia należności w obrocie handlowym.

 

Mity w biznesie

1. Małe firmy nie eksportują

To prawda, jedynie 24 proc. małych i średnich eksporterów wysyła swoje towary czy usługi poza kontynent. Ale ponad 78 proc. dostrzega potencjał zagranicznych rynków. Jednocześnie wg badań ekspertów wśród szybko rozwijających się przedsiębiorstw z sektora MSP, jest dwukrotnie więcej eksporterów, niż w gronie firm, których przychody utrzymują się na stałym poziomie lub spadają. Dla firm, które planują dynamiczny rozwój eksport to obowiązek, a z globalnym partnerem nic prostszego.

2. Moi odbiorcy zawsze płacą

Wszystkich kontrahentów znam osobiście. Moi kontrahenci zawsze płacą, a jeśli nie płacą, to mają problemy finansowe, które najczęściej są tylko chwilowe. Jednak w rezultacie, jak pokazują badania, kontrahenci, szczególnie w sektorze MSP, nie tylko nie płacą w terminie. Problem polega na tym, że w okresach dekoniunktury, zator płatniczy nie jest stanem chwilowym. A dopiero wtedy podjęte działania, są już po prostu mało skuteczne. Co najgorsze, złe doświadczenia i obawa przed nieotrzymaniem zapłaty ogranicza naszą przedsiębiorczość, wykluczając możliwość ekspansji rynkowej. W rzeczywistości kosztem rozwoju i inwestycji rezygnuje się z udzielania kredytu kupieckiego na rzecz przedpłaty lub transakcji gotówkowej, co zmniejsza naszą konkurencyjność.

3. Eksport nie wymaga zabezpieczenia

Według corocznego barometru praktyk płatniczych Atradius 40% wszystkich wierzytelności w Europie jest przeterminowanych i aż ponad 1% to należności nieściągalne. Ta statystyka nie zmienia się już od wielu lat, a pytanie czy należności ubezpieczać, czy nie, jest pytaniem fundamentalnym, które przedsiębiorcy zadają sobie od dziesięcioleci - to be or not to be.

4. Zabezpieczenia są tylko dla dużych

Przeciwnie. W sytuacji zawirowań płatniczych kontrahentów duża firma odczuje perturbacje mniej boleśnie, dysponując zasobami na poziomie umożliwiającym pokrycie strat w dłuższym czy krótszym okresie czasu. Najczęściej to właśnie małe i średnie firmy, w przypadku gdy odbiorcy nie zapłacą w terminie, borykają się z trudnościami, które mogą doprowadzić do czasowego zawieszenia działalności lub nawet trwałej utraty płynności finansowej. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to w obecnej sytuacji rynkowej najbardziej dogodny i tani sposób uniknięcia takich kłopotów.

5. W Polsce jest mało upadłości

95% zdarzeń szkodowych w Polsce nie dotyczy upadłości a przewlekłej zwłoki w zapłacie należności. Myśląc podobnie, że jeśli nigdy nie miałem wypadku samochodowego, ponieważ jestem bezpiecznym kierowcą, nie mogę uznać przecież, że problem drogowych wypadków mnie nie dotyczy? Nawet, jeśli dołożymy wszelkich starań, zweryfikujemy każdego kontrahenta, dopilnujemy formalności po swojej stronie, to zwykły zbieg okoliczności może spowodować kryzys u nas lub u jednego z naszych partnerów biznesowych. Niekiedy tak poważny, że może on być zapaścią, której skutki będą odczuwalne nie tylko w naszej branży, ale dotkną różnych części rynku. Taka lawina może spowodować nie tylko upadłość jednej firmy ale może być początkiem końca kilku przedsiębiorstw lub ich poważnych problemów finansowych.

6. Na pewno mnie nie stać

Ktoś kiedyś powiedział, że skoro najważniejsza jest zawsze cena, to czemu na parkingu przed większością firm nie widać wyłącznie najtańszych samochodów. Każde ubezpieczenie jest kosztem. To ubezpieczenie zadziała wtedy, gdy zdarzy się coś, na co nie masz wpływu – Twój największy klient ogłosi upadłość. Tak, możesz wtedy wziąć kredyt. Możesz negocjować z dostawcami, zwolnić pracowników, nie płacić podatków. Ale możesz też dostać odszkodowanie. I dzięki niemu mieć czas na znalezienie nowych klientów. Mądry Polak po szkodzie..?

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.