First Tax

Doradztwo podatkowe

First Tax photo teaser

Atradius Collections oraz Kancelaria Prawnicza Waliszewski Jeliński wspierają swoich klientów w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego.

Praca zespołu specjalistów zajmujących się prawem podatkowym (m.in. podatki dochodowe, VAT) oraz cywilnym i gospodarczym, pozwala na zapewnienie Klientom usług doradztwa podatkowego i prawnego dostosowanych do ich potrzeb. Każda sprawa jest rozpatrywana kompleksowo, a Klient otrzymuje rozwiązanie optymalne pod względem podatkowym, prawnym i gospodarczym.

Wybierz pakiet odpowiedni dla Twoich potrzeb.

 

Jesteśmy do dyspozycji również telefonicznie oraz mailowo:

+48 22 395 43 43

businessfirst@atradius.com

 

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.