First Power

Ochrona należności z raportem handlowym

 

PL BF First Power Photo (2-1)

 

First Power to idealne połączenie ochrony należności Atradius ze wsparciem informacji gospodarczych Bisnode. Polisa gwarantuje objęcie ubezpieczeniem dowolnego wskazanego odbiorcy na podstawie raportu handlowego Bisnode.

Pakiet produktów First Power to najtańszy, nowoczesny i prosty pakiet ochrony należności wraz z informacją o kondycji kontrahentów, obejmujący:

  • Umowę ubezpieczenia należności
  • Umowę windykacyjną z dostępem do krajowej i międzynarodowej windykacji, Wsparcie w zakresie usług prawniczych na etapie windykacji sądowej oraz dostęp do informacji gospodarczych Bisnode.

 

Zadzwoń do nas lub zapytaj w wiadomości o szczegóły:

+48 22 395 43 43

businessfirst@atradius.com

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.