First Open

Ochrona należności szyta na miarę

 

PL BF First Open Photo (2-1)

 

Otwarty charakter ubezpieczenia należności First Open pozwala na zabezpieczenie każdej transakcji wraz ze wsparciem w odzyskiwaniu należności o zakresie uzależnionym w pełni od preferencji danego przedsiębiorstwa. Unikalne cechy polisy First Open:

Indywidualne podejście do firmy – polisa jest konstruowana na podstawie indywidualnych doświadczeń płatniczych firmy. 


Pełne dopasowanie – możliwość uruchomienia różnych opcji w polisie, np. ubezpieczenia zaliczki czy wprowadzenie kaucji gwarancyjnej.


Proste zarządzanie umową przez system online – zarządzanie polisą poprzez system on-line Atrium. Dostępne funkcjonalności: tworzenie linii kredytowej, zgłoszenie szkody, sprawdzenie postępu w procesach dotyczących polisy i wprowadzanie w niej zmian.

 

Zadzwoń do nas lub zapytaj w wiadomości o szczegóły:

+48 22 395 43 43

businessfirst@atradius.com

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.