First Finder

Pakiet informacji gospodarczych

 

 

 

PL BF First Finder Photo (2-1)

 

 

First Finder to narzędzie do weryfikacji odbiorców, które powstało we współpracy z międzynarodową wywiadownią gospodarczą Bisnode. Co można dzięki niemu sprawdzić?

  • Potencjalnych klientów / sektory – sprawdzenie kondycji potencjalnych kontrahentów oraz ich konkurentów w branży.
  • Obecnych kontrahentów – analiza wysokości potencjalnego kredytu, moralność płatnicza, ocena sytuacji finansowej kontrahenta, sprawdzenie kontrahenta zwiększył obroty dzięki zamówieniom u konkurencji.
  • Konkurencję – informacja o zyskach, sprzedaży i udziale w rynku, dająca możliwość identyfikacji potencjału rynku.
  • Informacja o własnej firmie – sprawdzenie własnej wiarygodności „oczami” partnerów biznesowych

 

Zadzwoń do nas lub zapytaj w wiadomości o szczegóły:

+48 22 395 43 43

businessfirst@atradius.com

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.