Barometr praktyk płatniczych dla Polski 2019

Wiadomości o Atradius

Prawie 30% łącznej wartości faktur B2B wystawionych przez polskich ankietowanych w ciągu ostatniego roku nie zostało opłaconych w terminie.

Ściągalność zaległych faktur w Polsce wydaje się mniej skuteczna niż w roku ubiegłym. Wyróżniającym się wynikiem badania w Polsce jest znaczny wzrost odsetka faktur nieściągalnych.

 

PL BF Barometr 2019 - teaser

Więcej informacji znajdziesz w naszym raporcie w linku poniżej. Zachęcamy do lektury.

 

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.