Publikacje

Wybierz

Filtruj / Wyszukaj po rodzaju wiadomości

Wybierz rodzaj wiadomości

Filtruj / Wyszukaj po dacie

Wybierz datę

Wyszukaj po słowie kluczowym

Wybierz słowo kluczowe

Barometr Praktyk Płatniczych dla Polski 2021

Wiadomości o Atradius

01 12 2021

Polska: dane z branż chemicznej, rolno-spożywczej i dóbr użytkowych

Barometr praktyk płatniczych dla Polski 2020

Wiadomości o Atradius

29 10 2020

Polska: wzrost liczby kredytów kupieckich w czasie pandemii i sygnały zaufania biznesowego w 2021

Barometr praktyk płatniczych dla Polski 2019

Wiadomości o Atradius

20 09 2019

Prawie 30% łącznej wartości faktur B2B wystawionych przez polskich ankietowanych w ciągu ostatniego roku nie zostało opłaconych w terminie.

Mapa ryzyka Atradius

Wiadomości o Atradius

30 04 2020

Mapa ryzyka Atradius przedstawia w formie graficznej, aktualizowane co kwartał ryzyka poszczególnych krajów, z krótkim opisem dla krajów, w których zaobserwowano największe zmiany.

Miesięcznik Ubezpieczeniowy - Business First - artykuły

Wiadomości o Atradius

07 02 2018

Na łamach Miesięcznika Ubezpieczeniowego nasi eksperci wypowiadają się na tematy dotyczące problemów, które dotykają przedsiobiorców działających w sektorze małych i średnich firm.

Barometr praktyk płatniczych dla Polski 2018

Wiadomości o Atradius

01 10 2018

W 2018 odsetek zaległych faktur w sektorze B2B jest wyższy niż w słabym 2017 roku. Szczegóły znajdziesz w nowym Barometrze Praktyk Płatniczych.

Barometr praktyk płatniczych dla Polski 2017

Wiadomości o Atradius

01 06 2017

Niewystarczająca dostępność kapitału stanowiła najczęściej wymieniany powód opóźnień płatności w Polsce oraz w całej Europie Wschodniej. Szczegóły znajdziesz w naszym Barometrze Praktyk Płatniczych.

Atradius Buyer Rating - opis

Wiadomości o Atradius

01 01 2017

Opis funkcjonalności Atradius Buyer Rating

Eksport i problemy z regulowaniem płatności - ankieta

Wiadomości o Atradius

30 12 2016

Eksport i problemy z regulowaniem płatności - ankieta

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.