Atradius Certified Partner

Zostań naszym certyfikowanym partnerem!

 

 

 

PL BF First Collections Photo (2-1)

 

 

Podstawowe zalety programu Atradius Certified Partner:

  • szkolenie i certyfikacja w siedzibie Partnera (rejestracja KNF)

  • Atradius wspiera wypełnienie obowiązku ustawowego 15-godzinnego szkolenia zawodowego dla pośredników ubezpieczeniowych i potwierdzać to będzie odpowiednimi certyfikatami

  • wyższa prowizja za produkty ubezpieczeniowe z programu Business First

  • udział w Webinariach, które odbywają się raz w miesiącu, są poświęcone tematyce zarządzania należnościami i finansowaniu działalności

  • wspólne akcje marketingowe, organizacja spotkań, konferencji z potencjalnymi klientami

> Aplikuj online <

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.